Archives: септември 2019

Описание ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 09.09.2019 г. до 09.10.2019 г. с обявяване на 10.10.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Свищов, Община Свищов, Великотърновска област, ул. „Цар Освободител“ № 2 (две), описан в Нотариален акт за…

Read More
Language