Archives:

Екип

Екипът на PublicSales.bg се състои от група юристи, мениджъри, технически лица и партньори – адвокати, с изключително богат опит в съдебното изпълнение, производството по несъстоятелност, вещното право и строителството, както и в производствени и инженерни дейности и търговия. В съчетание на компетентностите екипът предлага съдействие при всички аспекти на публичните продажби и търгове – от…

Read More
Language