Ателие, 62 кв.м., СОФИЯ

Ателие, 62 кв.м., СОФИЯ

бул. „Цар Борис III“ 11, 1612 Хиподрума, София, България

Начална цена

108 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-51106-property

Площ

62 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

АТЕЛИЕ № 1, находящо се в „Жилищна сграда с подземни гаражи, гаражи и магазини“, построена в дворно място, в гр. София, район „Красно село“, ул. „Цар Борис III“, №11-13, цялото с площ от 552.40 кв.м., съставляващо УПИ № II – 8,9, в кв. 2, по рег. план на гр. София, м. „хиподрума“, находящо се на партера на сградата, със застроена площ от 61.53 кв.м., състоящо се от две помещения и тоалетна, заедно с 2.725% ид. части от общите на сградата, равняващи се на 14.53 кв. м. и заедно с 1.959% ид. части от правото на строеж, върху мястото.

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота