Двустаен апартамент, 46.00  кв., Несебър

Двустаен апартамент, 46.00 кв., Несебър

, гр.Несебър, местност Бостанлъка

Начална цена

50 153.40 лв.

Имот ID :

 RH-72091-property

Площ

46.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.18.16.3.2 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, осемнадесет, точка, шестнадесет, точка, три, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо обекта е от 15.05.2014г., с адрес: гр. Несебър, общ. Несебър, местност Бостанлъка, ет. 1, ап. I-2, с площ по документ 46.00 кв.м. /четиридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части 9.47 кв.м. ид.ч. от общ. части на сградата и откр. тераси с площ 16.60 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.18.16.3.3 и 51500.18.16.3.1, под обекта: няма, над обекта: 51500.18.16.3.5, 51500.18.16.3.6 и 51500.18.16.3.4, като самостоятелния обект се намира в СГРАДА № 3 с идентификатор № 51500.18.16.3 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, осемнадесет, точка, шестнадесет, точка, три/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.18.16 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, осемнадесет, точка, шестнадесет/

Обявяване на купувач:

06.04.2021 12:15

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language