Двустаен апартамент, 49.89 кв.,                  Свети Влас

Двустаен апартамент, 49.89 кв., Свети Влас

,  комплекс  „СЪНИ  БИЙЧ  ХИЛС”  в  к.  к.  „Слънчев  бряг”

Начална цена

55 666.53 лв.

Имот ID :

 RH-79579-property

Площ

49.89 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижими  имоти,  намиращи  се  в  комплекс  „СЪНИ  БИЙЧ  ХИЛС”  в  к.  к.  „Слънчев  бряг”, построени  в  поземлен  имот  с  идентификатор  51500.506.621,  с  площ  6474 кв.  м.,  с  трайно предназначение:   урбанизирана   територия,   при   граници   на   поземления   имот:    поземлени имоти     с     №           51500.203.1,     51500.506.610,     51500.203.16,     51500.201.13,     51500.506.5, 51500.506.4, 51500.201.5, 51500.203.15, а именно:

Самостоятелен     обект     в     сграда     –     Апартамент     №     D     3.5 с     идентификатор 51500.506.621.3.39 на   трети   етаж   в   сграда   с   идентификатор   51500.506.621.3 в   Блок   D   на площ   от   49,   89 кв.   м.,   състоящ   се   от   дневна   с   кухненски   бокс,   една   спалня,   баня   с тоалетна  и  една  тераса,  при  граници:  североизток  –  общи  части  и  ап.  №  D  3.6,  югоизток  – ап.  №  D  3.4,  югозапад  –  външен  зид,  северозапад  –  ап.  №  D  3.6,  отдолу  –  ап.  №  D  2.5 от ІІ-ри  етаж,  отгоре  –  ап.  №  D  4.5 от  ІV-ти  етаж,  ведно  с  1.149 %  ид.  ч.  от  общите  части  на сградата  и  правото  на  строеж,  като  площта  на  апартамента  ведно  с  общите  части  възлиза на 58.61 кв. м.,

Обявяване на купувач:

20.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language