Двустаен апартамент, 50.57 кв.,                  Поморие

Двустаен апартамент, 50.57 кв., Поморие

, гр. Поморие, ул. Митрополит Климент № 3-5

Начална цена

48 960.00 лв.

Имот ID :

 RH-83145-property

Площ

50.57 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 57491.501.626.1.15 /пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка едно пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-36 от 29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сградата, одобрено със Заповед 18-2491-11.03.2014г. на Началник на СГКК-Бургас, с адрес на имота: град Поморие, ул. „Митрополит Климент“ № 3-5 /три тире пет/, вход А (буква А), етаж 3 (три), апартамент 5 (пет), разположен в сграда № 1 (едно), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ 50.57 кв.м. /петдесет цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/ и прилежащи части: 8.95 кв.м. /осем цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра/ , равняващи се на 1.858 % /едно цяло и осемстотин петдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, състоящ се от антре, дневна с трапезария и кухня, спалня с дрешник, баня с тоалетна и два балкона, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- обекти с идентификатори 57491.501.626.1.16 / пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка едно шест/ и 57491.501.626.1.14/ пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка едно четири/, под обекта: 57491.501.626.1.5 /пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка пет/, над обекта: обекти с идентификатори 57491.501.626.1.24 /пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка две четири/ и 57491.501.626.1.24 / пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка две пет/.Районът на имота е жилищен с добра транспортна достъпност, Сградата разполага с работещ асансьор, достъпа до имота е чрез добре поддържани общи части. Вх. Врата дървена, Антре: под – ламинат, стени/таван – латекс, Две стаи , които са преходни една от друга с положени настилки, в едната стая има изводи за ВиК, дограма – бяло PVC с излаз на тераса, под – гранитогрес, алуминиев парапет, Баня-тоалетна – врата – дървена, положен фаянс и оборудвана с мивка и тоалетен моноблок.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 09:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language