Двустаен апартамент, 51.90 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 51.90 кв., Несебър

, гр. НЕСЕБЪР, к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД”  комплекс „БРАВО 2”, вх. Г, ет. 1

Начална цена

31 032.00 лв.

Имот ID :

 RH-79592-property

Площ

51.90 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в гр. НЕСЕБЪР, к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ЗАПАД”  комплекс „БРАВО 2”, вх. Г, ет. 1, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.207.3.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, двеста и седем, точка, три, точка, едно/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Несебър, п.к.8230, ул.”Несебър”, вх.Г /буква „Г”/, ет.1 /първи/, ап.1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.506.207 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, двеста и седем/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 51.90 кв.м. /петдесет и едно цяло и деветдесет стотни/, прилежащи части: 9.084 % / девет цяло и осемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 51500.506.207.3.3, който съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека акт 63, том 2, вх.рег.7034/04.10.2016г на АВ-Несебър е идентичен с АПАРТАМЕНТ  №  1 /едно/, на площ 51.90 кв.м. / петдесет и едно цяло и деветдесет стотни/, на първи жилищен етаж, в блок Г /буква Г/, на жилищна сграда „БРАВО-2”, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургас, изградена в дворно място УПИ V-118 /пети за имот планоснимачен номер сто и осемнадесет/, в кв.4 /четвърти/ по плана на к.к. „Слънчев бряг” – запад, общ.Несебър, обл.Бургас, с площ от 2647 кв.м. /две хиляди шестотин четиридесет и седем квадратни метра/, при граници: от три страни – улици, УПИ I-107, 108, 117, УПИ III – общински, който апартамент се състои от дневна, кухненски бокс и кът за хранене, спалня, баня-тоалетна, коридор и две тераси, при изложение – североизток, югозапад и югоизток, при граници: северозапад – апартамент № 2, секция 2, блок В, североизток – външен зид, югозапад – външен зид и стълбищна клетка, югоизток – външен зид и стълбищна клетка, отгоре – апартамент № 3 от втори етаж, ведно с 9.084 % / девет цяло и осемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 56.92 кв.м. /петдесет и шест цяло деветдесет и две стотни квадратни метра/, ВЕДНО СЪС: 56.92/2647 кв.м /петдесет и шест цяло деветдесет и две стотни върху две хиляди шестотин четиридесет и седем кв.метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.506.207 / петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, двеста и седем /, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг – запад”, с площ от 2647 кв.м. /две хиляди шестотин четиридесет и седем/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: 118 /сто и осемнадесет/, квартал: 7201 /седем хиляди двеста и едно/, парцел V /пет/ , съседи: 51500.506.209, 51500.506.206, 51500.506.228, 51500.506.208, който съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека акт 63, том 2, вх.рег.7034/04.10.2016г на АВ-Несебър целия поземлен имот представлява дворно място, съставляващо УПИ V-118 /пети за имот планоснимачен номер сто и осемнадесет/, в кв.4 /четвърти/ по плана на к.к. „Слънчев бряг” – запад, общ.Несебър, обл.Бургас, с площ от 2647 кв.м. /две хиляди шестотин четиридесет и седем квадратни метра/, при граници: от три страни – улици, УПИ I-107, 108, 117, УПИ III – общински  .  Имотът е част от затворен ваканционен комплекс „Браво 2“ к.к. Слънчев бряг. Комплексът е разположен в район с изградена инфраструктура, в близост до главен път Бургас – Варна. Комплексът разполага с паркинг.   Обектът е изграден в сграда от монолитна, стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Външно сградата е без поставена външна топлоизолация, но с поставени фасадна мазилка и боя. Покривът е стандартно изпълнен с положена хидро и топлоизолация и изградено водоотвеждане. Сградата е свързана с мрежите на инженерната инфраструктура – ел. захранване, водоснабдяване и битова канализация. Общите части са стандартно изпълнени.  Обектът се състои от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, коридор между двете стаи, две тераси и санитарен възел. Входна и интериорни врати – дървени, таблени. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки – теракот. Стените и тавани – измазани и боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. В кухненския бокс с монтирани двуредни кухненски шкафчета от ПДЧ с термоплот и вградени мивка със смесителна батерия, двойка керамични ел. котлони, абсорбатор и хладилник с фризер. Санитарният възел е облицован с фаянс и теракот, оборудван по предназначение с моноблок, мивка със смесителна батерия, душкабина с душбатерия, бойлер и аксесоари. В обекта са монтирани два климатика. Едната тераса е обезопасена с парапет тип „балюстра“, а другата с масивен парапет от тухлена зидария.

Обявяване на купувач:

20.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language