Двустаен апартамент, 53.38 кв.,                  Кошарица

Двустаен апартамент, 53.38 кв., Кошарица

, с. КОШАРИЦА, общ. НЕСЕБЪР, обл. БУРГАС, местност „Сулуджана”, бл.RA, ет.0, ап.1-7

Начална цена

13 896.00 лв.

Имот ID :

 RH-79620-property

Площ

53.38 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в с. КОШАРИЦА, общ. НЕСЕБЪР, обл. БУРГАС, местност „Сулуджана”, бл.RA, ет.0, ап.1-7, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 39164.15.98.2.7 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, деветдесет и осем, точка, две, точка, седем/, находящ се в с.Кошарица, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29/25.07.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1317/08.10.2008 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: с.Кошарица, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Сулуджана”, бл.RA /латински букви „RA”/, ет.0 /нула/, ап.1-7 /едно, тире, седем/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.98 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, деветдесет и осем/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 53.38 кв.м. /петдесет и три цяло тридесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 7.51 кв.м. /седем цяло петдесет и една стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и съответния процент от правото на строеж върху имота, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 39164.15.98.2.6; под обекта: няма; над обекта: 39164.15.98.2.15, 39164.15.98.2.16.  Имотът се намират между с. Кошарица и к.к. Слънчев бряг, във ваканционен комплекс Св. Никола. Комплексът е с изградена инфраструктура: детски басейн и за възрастни, барове и ресторанти, магазини, аптеки, SPA и фитнес център.            Обектът е построен на партерния етаж в сграда от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е с поставена външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Фасадата на партерния етаж е облицована с декоративни плочи. Сградата, съответно оценяваните обекти са свързани с градските мрежи на инженерната инфраструктура – Електрозахранване, Водоснабдяване, Битова канализация, със стандартно положени в сградите и в оценяваните обекти вътрешни инсталации на ел. и ВиК мрежа. Покривите на сградите е с положена хидроизолация над тях и  с изградено водоотвеждане.  СОС с идентификатор с № 39164.15.98.2.7 се състои от дневна с трапезария и кухня и санитарен възел. Входна врата и дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подове – на циментова замазка. Стени и тавани – измазани, шпакловани, небоядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – непоставени. Санитарният възел е облицован с фаянс и теракот, необорудван, без врата.

Обявяване на купувач:

20.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language