Двустаен апартамент, 54.00 кв.,                  Свети Влас

Двустаен апартамент, 54.00 кв., Свети Влас

, гр. СВЕТИ ВЛАС, ИНЦАРАКИ,  ет.2, ап. А4

Начална цена

33 696.00 лв.

Имот ID :

 RH-70912-property

Площ

54.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в гр. СВЕТИ ВЛАС, ИНЦАРАКИ,  ет.2, ап. А4,  а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 11538.504.849.1.4 , с административен адрес на имота: гр. Свети Влас, п.к.8229, Инцараки, ет.2 , ап. А4  . , предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 54,00 кв.м. Имотът се намира в гр. Свети Влас. Комплексът е разположен в район с ненапълно изградена инфраструктура (липсват асфалтирани пътища и тротоари за пешеходци), в близост до горска територия и планина. Обектът е изграден в сграда от монолитна, стоманобетонна конструкция и тухлена зидария.
Подробно на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан.

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language