Двустаен апартамент, 59.66 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 59.66 кв., Несебър

бостанлъка

Начална цена

30 560.00 лв.

Имот ID :

 RH-82847-property

Площ

59.66 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в гр. НЕСЕБЪР,  местност „БОСТАНЛЪКА”, комплекс от затворен тип „Рио“ между к.к. Слънчев бряг и с. Кошарица, ет. 4, ап. 37, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.21.1.1.33 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, двадесет и едно, точка, едно, точка, едно, точка, тридесет и три/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Несебър, п.к.8230, местност „ Бостанлъка”, ет.4 /четвърти/, ап.37 /тридесет и седем/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.21.1 //петдесет и една хиляди и петстотин, точка, двадесет и едно, точка, едно /, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 59.66 кв.м. /петдесет и девет цяло и шестдесет и шест стотни/,  прилежащи части: 5.24 кв.м. /пет цяло и двадесет и четири стотни/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена,  ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.21.1.1.34,; под обекта: 51500.21.1.1.26; над обекта: нямаСОС с идентификатор № 51500.21.1.1.33 се състои от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, тераса, обща за двете стаи и санитарен възел – баня с тоалетна. Врати – дървени, таблени. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки – теракот. Стени и тавани – измазани и боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. В кухненския бокс с монтирани двуредни кухненски шкафчета от ПДЧ с термоплот и вградени мивка със смесителна батерия, керамичен ел. плот, готварска печка и абсорбаатор. Санитарният възел е облицован с фаянс, теракот и окачен таван, оборудван по предназначение с моноблок, мивка със смесителна батерия, душкабина с душбатерия, бойлер и аксесоари. В обекта е монтиран климатик. Терасата е обезопасена с парапет. Монтирана е инсталация за пожароизвестяване.

Обявяване на купувач:

08.07.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language