Двустаен апартамент, 59.66 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 59.66 кв., Несебър

бостанлъка

Начална цена

34 080.00 лв.

Имот ID :

 RH-70862-property

Площ

59.66 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

 АПАРТАМЕНТ  в гр. НЕСЕБЪР,  местност „БОСТАНЛЪКА”, комплекс от затворен тип „Рио“ между к.к. Слънчев бряг и с. Кошарица, ет. 4, ап. 37, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.21.1.1.33 , с административен адрес на имота: гр. Несебър, п.к.8230, местност „ Бостанлъка”, ет.4 , ап.37 , предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 , площ по документ: 59.66 кв.м.
Подробно на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан.

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language