Двустаен апартамент, 61.43  кв., Бургас

Двустаен апартамент, 61.43 кв., Бургас

, гр.  БУРГАС,  ж.к. „СЛАВЕЙКОВ”  бл. 85, ет. 1, ап. 2

Начална цена

95 688.00 лв.

Имот ID :

 RH-86912-property

Площ

61.43 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в гр.  БУРГАС,  ж.к. „СЛАВЕЙКОВ”  бл. 85, ет. 1, ап. 2, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 07079.602.194.1.2 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, сто деветдесет и четири, точка, едно, точка, две/, находящ се в гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1899/26.11.2010 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.Бургас, п.к.8000, ж.к.”Славейков”, бл.85 /осемдесет и пет/, ет.1 /едно/, ап.2 /две/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.602.194 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, сто деветдесет и четири/, бивш УПИ IV-33,34 /четири римско за имот тридесет и три, тридесет и четири/, в кв.15 /петнадесет/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 61.43 кв.м. /шестдесет и едно цяло четиридесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, антре и тераса, прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/, с площ от 5.13 кв.м. /пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, при граници: югоизток – коридор, югозапад – изба 1, северозапад – външен зид, североизток – изба 3, ведно с 8.14 кв.м. /осем цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/ идеални части и 0.20 кв.м. /нула цяло и двадесет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответния процент идеални части от правото на строеж върху описания имот, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.602.194.1.1; под обекта: 07079.602.194.1.37; над обекта: 07079.602.194.1.9
Имотът се намира в ж.к. „Славейков” на гр. Бургас в район с изградена инфраструктура, в близост до сгради и обекти с обществено значение с отлична транспортна достъпност.  Обектът е построен в сграда от монолитна, стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е с поставени външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Сградата, съответно оценяваният обект, са свързани с градските мрежи на инженерната инфраструктура – Електрозахранване, Водоснабдяване, Битова канализация, със стандартно положени в сградата и в оценяваните обекти вътрешни инсталации на ел. и ВиК мрежа. Покривът на сградата е с положена хидроизолация над него и с изградено водоотвеждане. Общите части са стандартно изпълнени.  Обектът се състои от входно антре, спалня с тераса, дневна с трапезария и кухненски бокс и санитарен възел – баня с тоалетна. Входна врата – метална, блиндирана. Интериорни врати – дървени, таблени, врата на санитарния възел – алуминиев профил с ПВЦ пълнеж. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки – теракот и ламинат. Стени и тавани – измазани и боядисани. Стените в антрето и едната от стените в спалнята са облепени с тапети. В кухненския бокс са монтирани двуредни кухненски шкафчета от ПДЧ с термоплот и вградени мивка със смесителна батерия, абсорбатор, керамичен ел. плот и готварска печка марка „AEG”. В дневната е обособен кът за печка с твърдо гориво, като стените, таванът и коминното тяло около и над печката са напукани от отдаваната висока температура. Санитарният възел е облицован с фаянс и теракот, с изграден окачен таван и оборудван с моноблок, мивка със смесителна батерия, душбатерия, аксесоари и бойлер 60 литра, марка „Tesi”, хоризонтален. В обекта е монтиран климатик марка „BARD”. Терасата е обезопасена с метален парапет.

Обявяване на купувач:

10.08.2021 10:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language