Двустаен апартамент, 64.60  кв.,Созопол

Двустаен апартамент, 64.60 кв.,Созопол

, м.Буджака ул. Виа Понтика №86 ет.1 ап.14 Ваканционен комплекс Виа кози

Начална цена

83 300.00 лв.

Имот ID :

 RH-70723-property

Площ

64.60 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 67800.6.532.2.1, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Созопол, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, с административен адрес на обекта: обл.Бургас, общ. Созопол, гр.Созопол, Буджака, №6532, ет.1, ап.13, като самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67800.6.532.2, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, сградата е разположена в ПИ с идентификатор №67800.6.532, с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, целият с площ от 64,60 кв.м., прилежащи части съгласно документ за собственост: 8,01 % идеални части, равняващи се на 11.61 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, състоящ се от: коридор, спалня, баня и тоалетна, кухня с трапезария и дневен кът и веранда, при съседи на обекта: СОС с идентификатори на същия етаж: 67800.6.532.2.2 и 67800.6.532.2.1, под обекта: няма, над обекта: 67800.6.532.2.5;

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language