Двустаен апартамент, 67 кв.м., КАВАРНА

Двустаен апартамент, 67 кв.м., КАВАРНА

улица Делфин, 9650 Каварна, България

Начална цена

11 693.00 лв.

Имот ID :

 RH-45446-property

Площ

67 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ж.к. „КАВАРНА УИНГС”, ул. „Делфин” № 1, ет. 3, ап. В – 1 – 3, площ по документи – 67.37 кв.м., с идентификатор № 35064.501.9716.1.8, с прилежащи части – парко място № 13 с площ от 16 кв.м. и 3.3207 % от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 35064.501.9716.1.9; под обекта 35064.501.9716.1.3; над обекта 35064.501.9716.1.15.

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота