Двустаен апартамент, 68.00 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 68.00 кв., Несебър

, комплекс  БРАВО  5 в  к.  к.  Слънчев  бряг

Начална цена

72 613.98 лв.

Имот ID :

 RH-79522-property

Площ

68.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижими  имоти,  намиращи  се  в  комплекс  БРАВО  5 в  к.  к.  Слънчев  бряг,  построени в   поземлен   имот   с   идентификатор   51500.506.589,   представляващ   по   регулационния   план на  к.  к.  Слънчев  бряг  –  запад,  община  Несебър  УПИ  І-201 в  кв.  5701 с  площ  5992 кв.  м.,  с трайно    предназначение:    урбанизирана    териория,    при    граници    на    поземления    имот: поземлени     имоти     с     №     51500.506.322,     51500.506.303,     51500.506.323,     51500.506.319, 51500.506.324, 51500.506.330, а именно:
Самостоятелен   обект  в  сграда  –  Апартамент  №  8,  с  идентификатор   51500.506.589.7.8 на    трети    етаж    в    сграда    с    идентификатор    51500.506.589.7,    а    съгласно    договор    за доброволна  делба  за  учредяване  на  право  на  ползване  №  6300,  вписан  на  03.12.2004 г.  от Агенцията   по   вписванията   –   гр.   Несебър   в   Блок   4 на   площ   от   68.39 кв.м.,   а   съгласно кадастрална  схема  68кв.м,  състоящ  се  от  дневна  с  кухненски  бокс,  две  спални,  антре,  две тераси  и  баня  с  WC,  при  граници:  на  същия  етаж  –  самостоятелен  обект  с  идентификатор 51500.506.589.7.34, самостоятелен      обект с идентификатор 51500.506.589.7.21 и самостоятелен обект    с    идентификатор    51500.506.589.7.33,    под    обекта    –    самостоятелен обект     с     идентификатор     51500.506.589.7.32,     над     обекта     –     самостоятелен     обект     с идентификатор   51500.506.589.7.11,   ведно   с   7.133 %   ид.ч.   от   общите   части   на   сградата   и правото  на  строеж,  като  площта  на  апартамента   ведно  с  общите  части  възлиза  на   74.16 кв.м.;
Имотите се намират в к.к. Слънчев бряг – Запад, във ваканционен комплекс „Браво 5“, в район с изградена инфраструктура, с добра транспортна достъпност.  Обектите са изградени в сгради от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградите са с положена външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя, със стандартно изпълнен покрив с положена хидроизолация и водоотвеждане. Сградите са свързани с градските мрежи на инженерната инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване и канализация.  Обектите са жилищни и са с идентично изпълнение: Входни  и интериорни врати – дървени, таблени. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки – теракот. Стени и тавани – измазани, гладко шпакловани, боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Санитарните възли са облицовани с фаянс и теракот и оборудвани по предназначение. Терасите са облицовани и обезопасени.
GPS координати  N 42° 41`50.44„          E 27° 42`27.25„

Обявяване на купувач:

20.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language