Двустаен апартамент, 68.03 кв.,                  Свети Влас

Двустаен апартамент, 68.03 кв., Свети Влас

, гр. СВЕТИ ВЛАС, общ. НЕСЕБЪР, в.с. „ЕЛЕНИТЕ“, комплекс „ВИЛИ РОМАНА“, ет. 1, ап. 9А

Начална цена

66 723.20 лв.

Имот ID :

 RH-79445-property

Площ

68.03 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ в гр. СВЕТИ ВЛАС, общ. НЕСЕБЪР, в.с. „ЕЛЕНИТЕ“, комплекс „ВИЛИ РОМАНА“, ет. 1, ап. 9А, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 11538.506.45.9.1 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и шест, точка, четиридесет и пет, точка, едно, девет, едно/, находящ се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, и последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект  е от 12.10.2015г, с административен адрес на имота: гр. Свети Влас, ВС ЕЛЕНИТЕ №9 /девет/, ет.1 /едно/, ап. 9 А /девет, буква „А“/. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 /едно/, в сграда с идентификатор № 11538.506.45.9 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и шест, точка, четиридесет и пет, точка, едно, девет/, предназначение: жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 11538.506.45 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и шест, точка, четиридесет и пет/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 68,03 кв.м. /шестдесет и осем цяло и три стотни квадратни метра/, прилежащи части: 24,349 % /двадесет и четири цяло триста четиридесет и девет хилядни процента/, равняващи се на 3,60 кв.м. /три цяло и шестдесет стотни квадратни метра/  ид.ч. от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.506.45.9.2; под обекта: няма; над обекта: 11538.506.45.9.3, който имот е идентичен с описания в Договорна ипотека акт № 108, том 2, дело № 5128/03.12.2015, вписана в СВ Несебър, а именно: Апартамент № 9 /девет, буква “А“/, находящ се на първи етаж на вирна сграда №9 /девет/, със застроена плащ  от 68,03 кв.м. /шестдесет и осем цяло и три стотни квадратни метра/, като площта на апартамента, ведно с прилежащите му части, възлиза на 71,63 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня- тоалетна, при граници/ изток: апартамент № 9В и коридор, запад – външен зид, север – външен зид, юг – външен зид  и коридор, отдолу – няма, отгоре – апартамент №9С.           Имотът се намира в к-с Вили Романа, във в.с. Елените в гр. Свети Влас, в район с изградена инфраструктура и добра транспортна достъпност, в близост до морския бряг. Подходящ е за сезонно ползване.  Обектът е изграден в сграда от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е с поставена външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Покривът на сградата е с положена хидроизолация и изградено водоотвеждане. Сградата е свързана с градските мрежи на инженерната инфраструктура – В и К и Ел. захранване. Общите части са стандартно изпълнени. Обектът се състои от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня и санитарен възел – баня с тоалетна. Стаите са преходни. Входна врата и дограма – ПВЦ, стъклопакет. Интериорни врати – дървени, таблени. Подови настилки – теракот. Стени и тавани – облицовани с гипскартон и боадисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Санитарният възел е облицован с фаянс и теракот – оборудван по предназначение с моноблок, мивка със смесителна батерия, вана с душбатерия, бойлер, окачен таван с вградено осветление, аксесоари. Кухненският бокс е оборудван с двуредни кухненски шкафове от ПДЧ с термоплот и вградени мивка със смесителна батерия, абсорбатор и керамичен ел. плот. В дневната е монтиран климатик. Пространството пред обекта е с настилка от гранитогрес и озеленено с декоративна растителнност. Пред обекта е изградено външно барбекю.

Обявяване на купувач:

20.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language