Двустаен апартамент, 68.12 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 68.12 кв., Несебър

, комплекс  БРАВО  5 в  к.  к.  Слънчев  бряг

Начална цена

74 415.60 лв.

Имот ID :

 RH-79507-property

Площ

68.12 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижими  имоти,  намиращи  се  в  комплекс  БРАВО  5 в  к.  к.  Слънчев  бряг,  построени в   поземлен   имот   с   идентификатор   51500.506.589,   представляващ   по   регулационния   план на  к.  к.  Слънчев  бряг  –  запад,  община  Несебър  УПИ  І-201 в  кв.  5701 с  площ  5992 кв.  м.,  с трайно    предназначение:    урбанизирана    териория,    при    граници    на    поземления    имот: поземлени     имоти     с     №     51500.506.322,     51500.506.303,     51500.506.323,     51500.506.319, 51500.506.324, 51500.506.330, а именно:      Самостоятелен   обект  в  сграда  –  Апартамент   №  6,  с  идентификатор   51500.506.589.4.4 на    трети    етаж    в    сграда    с    идентификатор    51500.506.589.4,    а    съгласно    договор    за доброволна  делба  за  учредяване  на  право  на  ползване  №  6300,  вписан  на  03.12.2004 г.  от Агенцията   по  вписванията   –  гр.  Несебър  в  Блок  5 А,  вход  1,  на  площ  от  68,  12 кв.  м., ведно  с  10.298 %  ид.  ч.  от  общите  части  на  сградата  и  правото  на  строеж,  като  площта  на апартамента   ведно   с  общите   части   възлиза   на   76.02 кв.  м.  а  съгласно   кадастрална   схема 76 кв.м,  състоящ  се  от  дневна  с  кухненски  бокс,  две  спални,  антре,  една  тераса  и  баня  с WC,     при     граници:     на     същия     етаж     –     самостоятелен      обект     с     идентификатор 51500.506.589.4.5,    под   обекта   –   самостоятелен    обект   с   идентификатор    51500.506.589.4.2, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 51500.506.589.4.6;
Имотите се намират в к.к. Слънчев бряг – Запад, във ваканционен комплекс „Браво 5“, в район с изградена инфраструктура, с добра транспортна достъпност.  Обектите са изградени в сгради от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградите са с положена външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя, със стандартно изпълнен покрив с положена хидроизолация и водоотвеждане. Сградите са свързани с градските мрежи на инженерната инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване и канализация.  Обектите са жилищни и са с идентично изпълнение: Входни  и интериорни врати – дървени, таблени. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки – теракот. Стени и тавани – измазани, гладко шпакловани, боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Санитарните възли са облицовани с фаянс и теракот и оборудвани по предназначение. Терасите са облицовани и обезопасени.
GPS координати  N 42° 41`50.44„          E 27° 42`27.25„

Обявяване на купувач:

20.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language