Двустаен апартамент, 68.12  кв., Несебър

Двустаен апартамент, 68.12 кв., Несебър

, гр.  Несебър  в  Блок  5 А,  вход  1, комплекс БРАВО 5 в к. к. Слънчев бряг

Начална цена

46 320.00 лв.

Имот ID :

 RH-87240-property

Площ

68.12 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

 Самостоятелен   обект  в  сграда  –  Апартамент   №  6,  с  идентификатор   51500.506.589.4.4 на    трети    етаж    в    сграда    с    идентификатор    51500.506.589.4,    а    съгласно    договор    за доброволна  делба  за  учредяване  на  право  на  ползване  №  6300,  вписан  на  03.12.2004 г.  от Агенцията   по  вписванията   –  гр.  Несебър  в  Блок  5 А,  вход  1,  на  площ  от  68,  12 кв.  м., ведно  с  10.298 %  ид.  ч.  от  общите  части  на  сградата  и  правото  на  строеж,  като  площта  на апартамента   ведно   с  общите   части   възлиза   на   76.02 кв.  м.  а  съгласно   кадастрална   схема 76 кв.м,  състоящ  се  от  дневна  с  кухненски  бокс,  две  спални,  антре,  една  тераса  и  баня  с WC,     при     граници:     на     същия     етаж     –     самостоятелен      обект     с     идентификатор 51500.506.589.4.5,    под   обекта   –   самостоятелен    обект   с   идентификатор    51500.506.589.4.2, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 51500.506.589.4.6;

Обявяване на купувач:

29.07.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language