Двустаен апартамент, 68.47 кв.,                  Разлог

Двустаен апартамент, 68.47 кв., Разлог

2760 Razlog, Bulgaria

Начална цена

21 192.00 лв.

Имот ID :

 RH-82964-property

Площ

68.47 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

I). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.532.31.1.23, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 68,47кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.22; 61813.532.31.1.39, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.532.31.1.25; 61813.532.31.1.26
Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.0, ап.23
по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ № D23, находящ се на сутеренен етаж на сграда “ D – КАМЕЛИЯ ХАУС “, вх.2, на кота +0,00, с обща площ от 68,47кв.м., от които застроена площ от 56,72кв.м., състоящ се от: антре, дневна – столова-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, при граници по архитектурен проект: двор, ски и велосипеди, коридор, ап.№D 23, ВЕДНО с 1,22%ид.ч. от общите части на сграда „D“, равняващи се на 11.75кв.м. и заедно с 1,22%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406
Начална цена на имота 21 192лв./двадесет и една хиляди сто деветдесет и два лева/
Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.
-ДВИЖИМИ ВЕЩИ, находящи се в АПАРТАМЕТ № D23 с идентификатор: 61813.532.31.1.23:
Обзавеждането и оборудването е неразделна част от апартамента и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.
1. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 165/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.
2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 170/60/90, с гранитен плот.
3. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 200/60/30 – 1бр.
4. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.
5. Осветително тяло тип аплик – стенен от инокс и стъкло – 6бр.
6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ – 1бр.
7. Огледало над мивка в баня с размери 100/100м. – 2бр.
8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.
9. Метална сапунерка – 1бр.
10. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.
12. Метална закачалка /двойна/ – 1бр.
13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.
Обща начална цена 1 559,00лв./хиляда петстотин петдесет и девет лева/
Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

Обявяване на купувач:

28.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language