Двустаен апартамент, 70.77 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 70.77 кв., Несебър

, комплекс  БРАВО  5 в  к.  к.  Слънчев  бряг

Начална цена

75 198.96 лв.

Имот ID :

 RH-79538-property

Площ

70.77 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижими  имоти,  намиращи  се  в  комплекс  БРАВО  5 в  к.  к.  Слънчев  бряг,  построени в   поземлен   имот   с   идентификатор   51500.506.589,   представляващ   по   регулационния   план на  к.  к.  Слънчев  бряг  –  запад,  община  Несебър  УПИ  І-201 в  кв.  5701 с  площ  5992 кв.  м.,  с трайно    предназначение:    урбанизирана    териория,    при    граници    на    поземления    имот: поземлени     имоти     с     №     51500.506.322,     51500.506.303,     51500.506.323,     51500.506.319, 51500.506.324, 51500.506.330, а именно:  Самостоятелен обект в сграда – Апартамент № 7, с идентификатор 51500.506.589.7.34 на   трети   жилищен   етаж   в   сграда   с   идентификатор   51500.506.589.7,   а съгласно   договор   за   доброволна   делба   за   учредяване   на   право   на   ползване   №   6300, вписан  на  03.12.2004 г.  от  Агенцията  по  вписванията  –  гр.  Несебър  в  Блок  4 на  площ  от 70.77 кв.   м.,   а   съгласно   кадастрална   схема   71кв.м,   състоящ   се   от   дневна   с   кухненски бокс,   две   спални,   антре,   две   тераси   и   баня   с   WC,   при   граници:   на   същия   етаж   – самостоятелен     обект     с     идентификатор      51500.506.589.7.8 и     самостоятелен     обект     с идентификатор    51500.506.589.7.33,    под    обекта    –    самостоятелен    обект    с    идентификатор 51500.506.589.7.31,       над      обекта      –      самостоятелен       обект      с      идентификатор 51500.506.589.7.10,   ведно   със   7.454 %   ид.   ч.   от   общите   части   на   сградата   и   правото   на строеж, като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 76.80 кв. м.; Имотите се намират в к.к. Слънчев бряг – Запад, във ваканционен комплекс „Браво 5“, в район с изградена инфраструктура, с добра транспортна достъпност.  Обектите са изградени в сгради от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградите са с положена външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя, със стандартно изпълнен покрив с положена хидроизолация и водоотвеждане. Сградите са свързани с градските мрежи на инженерната инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване и канализация.  Обектите са жилищни и са с идентично изпълнение: Входни  и интериорни врати – дървени, таблени. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки – теракот. Стени и тавани – измазани, гладко шпакловани, боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Санитарните възли са облицовани с фаянс и теракот и оборудвани по предназначение. Терасите са облицовани и обезопасени.

Обявяване на купувач:

20.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language