Двустаен апартамент, 71.00 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 71.00 кв., Несебър

Holiday Village Bravo 1, 8240 Slanchev Bryag, Sunny Beach, Bulgaria

Начална цена

73 040.00 лв.

Имот ID :

 RH-79660-property

Площ

71.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №51500.506.234.1.10, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на ИД на АГКК, изменено със Заповед: КД-14-02-51/14.01.2008г. На Началник на СГКК-Бургас, с административен адрес на обекта: обл.Бургас, общ. Несебър, гр.Несебър, п.к. 8230, Браво, 3, бл.3-4, бл.4, ет.3, ап.7, като самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор №51500.506.234, с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, целият с площ от 71,00 кв.м., а съгласно акт за собственост 70.77 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, антре, две тераси и баня и тоалетна, прилежащи части съгласно документ за собственост: 9.40% процента идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседи на обекта: СОС с идентификатори: на същия етаж №51500.506.234.1.11 и №51500.506.234.1.16, под обекта: №51500.506.234.1.14, над обекта: №51500.506.234.1.12, по нот. Акт – север ап. №8 и стълбищна клетка, юг и запад-външен зид, изток – ап. № 6 и стълбищна клетка, юг и запад – външен зид, изток – ап. № 6 и стълбищна клетка, отгоре – ап. № 9, отдолу – ап. № 4, ведно с 87.01 /4612 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №51500.506.234

Обявяване на купувач:

11.05.2021 13:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language