Двустаен апартамент, 71.33  кв., Раднево

Двустаен апартамент, 71.33 кв., Раднево

, град Раднево, ул. "Минчо Стоянов" № 8, ет.4, ап.10

Начална цена

16 758.00 лв.

Имот ID :

 RH-86778-property

Площ

71.33 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61460.504.58.2.10 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и четири, точка, петдесет и осем, точка, две, точка, десет) по КР и КК за гр. Раднево, находящ се в гр. Раднево, ул. „Минчо Стоянов“ № 8 (осем), ет. 4 (четири), ап. 10 (десет), представляващ апартамент с площ от 71.33 кв. м. (седемдесет и едно цяло тридесет и три стотни квадратни метра), ведно с таванско помещение № 25 (двадесет и пет) с полезна площ от 11.92 кв. м. (единадесет цяло деветдесет и две стотни квадратни метра) и избено помещение № 25 (двадесет и пет) с полезна площ от 8.64 кв. м. (осем цяло шестдесет и четири стотни квадратни метра), ведно с общите части на сградата и съответните общи части от правото на строеж върху държавно дворно място, находящ се в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 61460.504.58 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и четири, точка, петдесет и осем) по КР и КК за гр. Раднево, при съседи: на същия етаж – 61460.504.58.2.11, под обекта – 61460.504.58.2.7,  над обекта – 61460.504.58.2.13.

Обявяване на купувач:

24.08.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language