Двустаен апартамент, 75.00  кв., Несебър

Двустаен апартамент, 75.00 кв., Несебър

, гр. НЕСЕБЪР, к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ- ЗАПАД”, комплекс „ПРИМА I”, ап. № 603, ет.6

Начална цена

41 256.00 лв.

Имот ID :

 RH-86900-property

Площ

75.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в  гр. НЕСЕБЪР, к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ- ЗАПАД”, комплекс „ПРИМА I”, ап. № 603, ет.6, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.507.243.1.49 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и седем, точка, двеста четиридесет и три, точка, едно, точка, четиридесет и девет/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Несебър, п.к.8230, ”Прима I /едно римско/”, ет.6 /шест/, ап.603 /шестстотин и три/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.507.243 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и седем, точка, двеста четиридесет и три/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 75.00 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: 1.53% /едно цяло петдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, равняващи се на 9.95 кв.м. /девет цяло деветдесет и пет стотни квадратни метра/ идеални части, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.507.243.1.50, 51500.507.243.1.48; под обекта: 51500.507.243.1.40; над обекта: 51500.507.243.1.56, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан под акт № 198, том 2, дело № 7825, вх.рег.№ 8640/03.09.2007 г. в АВ-Несебър е идентичен с АПАРТАМЕНТ № 603 /шестстотин и три/, със застроена площ от 65.00 кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра/, състоящ се от дневна, спалня, кухненски бокс, кът за хранене, санитарен възел, изолационно антре, входно антре, тераса, находящ се на шести етаж от масивна жилищна сграда, изградена в УПИ IV-463,469 /четири римско за имот четиристотин шестдесет и три, четиристотин шестдесет и девет/, в кв.3102 /три хиляди сто и две/ по плана на „Слънчев бряг – запад”, общ.Несебър, целият с площ от 2 326 кв.м. /две хиляди три двадесет и шест квадратни метра/, при граници: улица, УПИ III-451, УПИ VII-462 и УПИ VI-472, заедно със съответстващите на апартамента 1.53% /едно цяло петдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, равняващи се на 9.95 кв.м. /девет цяло деветдесет и пет стотни квадратни метра/ идеални части, като  общата площ на апартамента, ведно с общите части на сградата, възлиза на 74.95 кв.м. /седемдесет и четири цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра/, при съседи: изток – външен зид, запад – коридор, север – ап.602 и коридор, юг – ап.604.Обектът се намира в комплекс Прима в к.к. Слънчев бряг. Районът е с изградена инфраструктура, добра транспортна достъпност, в близост до морския бряг и плажната ивица. Комплексът разполага с външен басейн. Обектите са подходящи за сезонно ползване.  Обектът е изграден в сграда от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е с поставена външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Покривът на сградата е с положена хидроизолация и изградено водоотвеждане. Сградата е свързана с градските мрежи на инженерната инфраструктура – В и к и Ел. захранване. Общите части са стандартно изпълнени. Оценяваният обект се състои от дневна с кухненски кът, санитарен възел – баня с тоалетна, мокро помещение и тераса. Входна врата – МДФ. Врата на санитарния възел и мокрото помещение – ПВЦ профил със стъкло. Дограма – ПВЦ със стъклопакет. Подова настилка – ламинат. Стени и тавани – измазани и боядисани, стените са облицовани с гипскартон. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Санитарният възел е облицован с фаянс и теракот и оборудван по предназначение с моноблок, мивка със смесителна батерия, душбатерия. Кухненският кът е необорудван. Мокрото помещение е облицовано с фаянс и теракот. Терасата е обезопасена с парапет от алуминиева конструкция и стъклени панели. GPS координати N 42° 40`45.98„        E 27° 42`03.76„

Обявяване на купувач:

12.08.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language