Двустаен апартамент, 75.43 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 75.43 кв., Несебър

, гр. Несебър, к.к Сл. бяг, ВИЛА БОНИТА

Начална цена

68 818.00 лв.

Имот ID :

 RH-79033-property

Площ

75.43 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, находящ се на трети етаж от „Офис сграда с представителни апартаменти и обекти за Комплексно обществено обслужване в партера“,изградена на степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ IV/четвърти/ в кв.24/двадесет и четвърти/ по действащия подробен устройствен план на к.к.Слънчев бряг-изток“ гр.Несебър,общ.Несебър,обл.Бургас,целият имот на площ от 2014/две хиляди и четиринадесет/кв.м.,при граници съгласно актуална скица:от три страни улици и УПИ III ,като апартамента е с площ от 75,43 кв.м./седемдесет и пет цяло и четиридесет и три стотни/кв.м.,състоящ се от антре,дневна с кухненски бокс,спалня,баня и WC,при граници:североизток-външен зид,югоизток-ап.16,югозапад-общи части и ап.14 и северозапад-ап.14 и външен зид,отгоре ап.26 от IV -ти етаж,отдолу ап.4 от II-ри етаж,ведно с 1,583 /едно цяло и петстотин осемдесет и три хилядни процента/идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж,като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 86,59 кв.м./осемдесет и шест цяло и петдесет и девет стотни/кв.м.,представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.505.131.1.15/петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и пет, точка, сто тридесет и едно,точка,едно,точка ,петнадесет/, находящ се в гр.Несебър,общ.Несебър ,обл.Бургас,с адрес на имота гр.Несебър,п.к.8230, Слънчев бряг, ет.2, ап.15, с площ на имота 75,43 кв.м./седемдесет и пет цяло и четиридесет и три стотни кв.м./,прилежащи части: 1,583 % от общите части на сградата, в Сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.131 /петдесет и една хиляди и петстотин,точка,петстотин и пет,точка,сто тридесет и едно/,брой нива на обекта:1/едно/,предназначение на самостоятелния обект:Жилище,апартамент,при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 51500.505.131.1.16,51500.505.131.1.14, Под обекта: 51500.505.131.1.4, Над обекта: 51500.505.131.1.26,съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-46/118.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР.Недвижимият имот се намира в сграда Вила „Бонита“, в к.к Сл.бряг – запад, районът е курортен, добра транспортна достъпност. Състоянието на имота е следното: Коридор, Баня/ тоалетна, Кухня/всекидневна, Спалня /преходна от кухня-всекидневна/. И двете стаи имат излаз на тераса. Имота е напълно завършен, поставени настилки, ключове, контакти, дограми, имота е обитаем, в добро общо състояние. Сградата разполага с работещ асансьор, сградата е въведена в експлоатация 2007 г.

Обявяване на купувач:

28.05.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language