Двустаен апартамент, 79.98  кв., Бургас

Двустаен апартамент, 79.98 кв., Бургас

, гр. БУРГАС,  ж.к. „ИЗГРЕВ” бл. 135, вх.а, ет. 2, ап. А 203

Начална цена

108 560.00 лв.

Имот ID :

 RH-86932-property

Площ

79.98 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в гр. БУРГАС,  ж.к. „ИЗГРЕВ” бл. 135, вх.а, ет. 2, ап. А 203, а именно:   САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 07079.501.105.1.8 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто и пет, точка, едно,  точка, осем/, находящ се в гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Бургас, ж.к.”Изгрев”, бл.135  /сто тридесет и пет/, вх.А /буква „А”/, ет.2 /две/, ап.А 203 /буква „А”, двеста и три/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор №  07079.501.105 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто и пет/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 79,98 кв.м. /седемдесет и девет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: избено помещение  А 203 /буква „А”, двеста и три/ от 1,93 кв.м. /едно цяло и деветдесет и три стотни квадратни метра/, ведно с 1,421 % /едно цяло четиристотин двадесет и една хиляди процента/, равняващи се на 8,93 кв. м /осем цяло и деветдесет и три стотни квадратни метра/ ид. ч. от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.501.105.1.9, 07079.501.105.1.7; под обекта: 07079.501.105.1.3; над обекта: 07079.501.105.1.12, 07079.501.105.1.13, ведно с 20/1253 кв.м. /двадесет квадратни метра от хиляда двеста петдесет и три квадратни метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.501.105 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто и пет/, находящ се в гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен  адрес на имота: гр.Бургас, ж.к.”Изгрев”, целият  с площ от: 1253 кв.м  /хиляда двеста петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,  начин на трайно ползване: високо застрояване /над петнадесет метра/, който имот е идентичен с номер по предходен план: 45 /четиридесет и пет/, квартал: 25 А /двадесет и  пет, буква”А”/, парцел: 10 /десет/ при съседи за имота:   07079.501.300, 07079.501.104. Имотът се намира в ж.к. Изгрев на гр. Бургас, в район с изградена инфраструктура, с добра транспортна достъпност.  Обектът е построен в сграда от монолитна, стоманобетонна конструкция и тухлена зидария Сградата е с поставена външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Сградата, съответно оценяваният обект е свързан с градските мрежи на инженерната инфраструктура – Електрозахранване, Водоснабдяване, Битова канализация, със стандартно положени в сградата и в оценявания обект вътрешни инсталации на ел. и ВиК мрежа. Покривът на сградата е с положена хидроизолация над него и с изградено водоотвеждане. Общите части са стандартно изпълнени. Монтиран е асансьор. Обектът се състои от коридор, дневна с кухненски бокс, две спални, санитарен възел – баня с тоалетна, мокро помещение и две тераси – едната прилежаща към дневната, а другата – обща за двете спалните.  Входна врата – метална. Интериорни врати – дървени, таблени. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки – теракот и ламинат. Стени и тавани – измазани, шпакловани, боядисани. В дневната е изграден частично окачен таван от гипскартон с вградено осветление. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. В кухнята са монтирани двуредни кухненски шкафчета от ПДЧ с термоплот и термогръб и вградени мивка със смесителна батерия, керамични ел. котлони, готварска печка и аспиратор. Мокрото помещение е облицовано с фаянс и теракот. Санитарният възел е облицован с фаянс и гранитогрес, оборудван с моноблок, мивка със смесителна батерия, стени на душкабина с душбатерия, бойлер и аксесоари.

Обявяване на купувач:

10.08.2021 10:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language