Двустаен апартамент, 95.08 кв.,                  Поморие

Двустаен апартамент, 95.08 кв., Поморие

, гр. Поморие, к/с Елит Резорт

Начална цена

47 280.00 лв.

Имот ID :

 RH-79837-property

Площ

95.08 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 57491.508.119.1.75 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно,точка,петстотин и осем,точка,сто и деветнадесет,точка,едно,точка,седемдесет и пет/, находящ се в гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас,с адрес на имота гр.Поморие, п.к.8200, Поморие Елит Резорт, вх.В, ет.6, ап.В637, с площ на имота 95,08 кв.м. /деветдесет и пет цяло и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 11,94 кв.м./единадесет цяло и деветдесет и четири стотни кв.м./,находящ се в Сграда № 1/едно/,разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.508.119 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно,точка,петстотин и осем,точка,сто и деветнадесет/, брой нива на обекта: 1/едно/, предназначение на самостоятелния обект:Жилище,апартамент,при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 57491.508.19.1.74, 57491.508.119.1.76, Под обекта: 57491.508.119.1.62, 57491.508.119.1.61, 57491.508.119.1.63, Над обекта: няма, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с последно изменение със заповед КД-14-02-1645/30.11.2009 г. на Началника на СГКК Бургас, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека представлява: АПАРТАМЕНТ № В-6-37 /“бе“-шест-тридесет и седем/,находящ се на шести жилищен етаж,със застроена площ от 95,08 кв.м./деветдесет и пет цяло и осем стотни кв.м./,състоящ се от:дневна,кухня,спалня,баня с тоалетна и тераса,при граници:север – Апартамент В-6-38,изток-външен зид,юг-външен зид,запад-външен зид и коридор,ведно със съответстващите на апартамента 1,760 % ид.ч.,равняващи се на 11,94 кв.м./единадесет цяло и деветдесет и четири стотни кв.м./ ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. Сградата в която се намира имота е въведена в експлоатация 2010 г., апаратмента се състои от стая, кухня-всекидневна и баня тоалетна, настилките са положени в помещенията, врати – МДФ, дограми – бяло ПВЦ, към момента имота не се обитава има следи от влага и мухъл, входа разполага с хидравличен асансьор.

Обявяване на купувач:

13.05.2021 11:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language