Едностаен апартамент, 36.63 кв.,                  Поморие

Едностаен апартамент, 36.63 кв., Поморие

, гр. Поморие, ул. Митропоит Климент № 3-5

Начална цена

32 560.00 лв.

Имот ID :

 RH-82325-property

Площ

36.63 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 57491.501.626.1.13 /пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка едно три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-36 от 29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сградата, одобрено със Заповед 18-2491-11.03.2014г. на Началник на СГКК-Бургас, с адрес на имота: град Поморие, ул. „Митрополит Климент“ № 3-5 /три тире пет/, вход А (буква А), етаж 3 (три), ателие 7 (седем), разположен в сграда № 1 (едно), с предназначение съгласно представена схема на самостоятелния обект: жилище, апартамент, а по проект и ценообразуване: ателие, състоящо се от антре, студио, баня с тоалетна и балкон, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ 36.63 кв.м. /тридесет и шест цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра/ и прилежащи части: 6.23 кв.м. /шест цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- обекти с идентификатори 57491.501.626.1.14 / пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка едно четири/ и 57491.501.626.1.12/ пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка едно две/, под обекта: 57491.501.626.1.3 /пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка три/, над обекта: обекти с идентификатори 57491.501.626.1.23 /пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка две три/ и 57491.501.626.1.24 / пет седем четири девет едно точка пет нула едно точка шест две шест точка едно точка две четири/. Районът на имота е жилищен с добра транспортна достъпност, Сградата разполага с работещ асансьор, достъпа до имота е чрез добре поддържани общи части. Вх. Врата дървена, под – бетон, Еднообемно помещение: под – бетон, стени/таван: на замаска, имо изводи да ВиК, дограма – бяло PVC с излаз на тераса, под – гранитогрес, алуминиев парапет, Баня-тоалетна – без врата, настилки на бетон.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 09:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language