Едностаен апартамент, 40.71 кв.,                  Бургас

Едностаен апартамент, 40.71 кв., Бургас

, гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 3, ет.3

Начална цена

31 768.00 лв.

Имот ID :

 RH-82242-property

Площ

40.71 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.653.503.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 31.05.2019 г., адрес на имота: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Меден рудник, бл. 62, вх. Б, ет. 7, ап. 42, самостоятелния обект се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 07079.653.503.2, предназначение: Жилищна сграда- многофамилна, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 40.71 кв. м, прилежащи части: избено помещение № 42 с площ 2.78 кв. м и 0.748 % ид. ч. от общите части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.653.503.2.18, 07079.653.503.2.20, под обекта: 07079.653.503.2.16, над обекта: 07079.653.503.2.22.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language