Едностаен апартамент, 49.89 кв.,                  Свети Влас

Едностаен апартамент, 49.89 кв., Свети Влас

, комплекс  „СЪНИ  БИЙЧ  ХИЛС”  в  к.  к.  „Слънчев  бряг”

Начална цена

55 666.53 лв.

Имот ID :

 RH-80545-property

Площ

49.89 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижими  имоти,  намиращи  се  в  комплекс  „СЪНИ  БИЙЧ  ХИЛС”  в  к.  к.  „Слънчев  бряг”, построени  в  поземлен  имот  с  идентификатор  51500.506.621,  с  площ  6474 кв.  м.,  с  трайно предназначение:   урбанизирана   територия,   при   граници   на   поземления   имот:    поземлени имоти     с     №           51500.203.1,     51500.506.610,     51500.203.16,     51500.201.13,     51500.506.5, 51500.506.4, 51500.201.5, 51500.203.15, а именно: Самостоятелен     обект     в     сграда     –     Апартамент     №     D     2.5 с     идентификатор 51500.506.621.3.25 на   втори   етаж   в   сграда   с   идентификатор   51500.506.621.3 в   Блок   D,   на площ  от  49.89кв.  м.,  състоящ  се  от  дневна  с  кухненски  бокс,  една  спалня,  баня  с  тоалетна и  една  тераса,  при  граници:  североизток  –  общи  части  и  ап.  №  D  2.6,  югоизток  –  ап.  №  D2.4,  югозапад  –  външен  зид,  северозапад  –  ап.  №  D  2.6,  отдолу  –  ап.  №  D  1.5 на  І-ви  етаж, отгоре  –  ап.  №  D  3.5 от  ІІІ-ти  етаж,  ведно  с  1.149 %  ид.  ч.  от  общите  части  на  сградата  и правото  на  строеж,  като  площта  на  апартамента   ведно  с  общите  части  възлиза  на   58.61 кв. м.

Обявяване на купувач:

20.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language