Имот в гр. Стара Загора

Имот в гр. Стара Загора

ул. „Копринка“, 6006 Кольо Ганчев, Стара Загора, България

Начална цена

35 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-50659-property

Площ

644.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68850.524.339 с площ 644 кв.м, намиращ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

Крайна дата на процедурата: 19.08.2020 г.

Продавач: АППК

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота