Имот в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич

Имот в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич

гр. Тервел, община Тервел, област Добрич

Начална цена

23 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-50815-property

Площ

3302.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72271.501.1991, с площ 3 302 кв. м, намиращ се в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич

Крайна дата на процедурата: 23.07.2020 г.

Продавач: АППК

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота