Имот в местността „Бърдото“, гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана

Имот в местността „Бърдото“, гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана

местността „Бърдото“, гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана

Начална цена

56 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-42862-property

Площ

8444.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ: поземлен имот с идентификатор 48489.23.348 с площ 8 444 кв. м, намиращ се в местността „Бърдото“, гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота