Имот в с. Черногорово, п.к. 4455, община Пазарджик

Имот в с. Черногорово, п.к. 4455, община Пазарджик

с. Черногорово, п.к. 4455, община Пазарджик

Начална цена

8 200.00 лв.

Имот ID :

 RH-42848-property

Площ

17.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Сграда с идентификатор 81089.11.175.1, с адрес на сградата: с. Черногорово, п.к. 4455, с брой етажи: 1, със застроена площ от 17 кв.м., с предназначение : жилищна сграда- еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.11.175, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Черногорово, актувана с Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 56, том Х, рег. № 15790, нотариално дело 1706 от 12.12.2018 г.

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота