Имот в с. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

Имот в с. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

6137 Копринка, България

Начална цена

80 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-50657-property

Площ

8815.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 38563.169.544, с площ 8 815 кв.м, намиращ се в с. Копринка, община Казанлък, област Стара Загора

Крайна дата на процедурата: 19.08.2020 г.

Продавач: АППК

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота