Имот в с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна

Имот в с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна

9140 Тополи, България

Начална цена

42 300.00 лв.

Имот ID :

 RH-50811-property

Площ

104.86 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня-тоалет, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба № 20, с площ от 6,54 кв.м., както и 2,6196 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет. 2, ап. 21, при граници на апартамента: на същия етаж: 72709.515.552.2.20, под обекта: 72709.515.552.2.18, над обекта: 72709.515.552.2.24 и граници на избата: изба № 21, изба № 19, коридор и двор.

Крайна дата на процедурата: 23.08.2020 г.

Продавач: Транспортно строителство и възстановяване

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота