Имот в  ул.“Граф Игнатиев“ № 29, гр. Варна

Имот в ул.“Граф Игнатиев“ № 29, гр. Варна

ул. „Граф Игнатиев“ 29, 9000 Варна Център, Варна, България

Начална цена

1 170 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-50813-property

Площ

202.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 10135.1507.835, с площ 202 кв. м, намиращ се на ул.“Граф Игнатиев“ № 29, гр. Варна, община Варна, област Варна, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3, със застроена площ 153 кв. м, състояща се от два етажа, сутерен и таван с предоставени права за управление на областния управител на област Варна.

Крайна дата на процедурата: 23.07.2020 г.

Продавач: АППК

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота