Имот в ул. „Сирма войвода“ № 2, гр. Монтана

Имот в ул. „Сирма войвода“ № 2, гр. Монтана

ул. „Сирма Войвода“ 2, 3403 Болница, Монтана, България

Начална цена

11 500 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-50817-property

Площ

26501.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ: поземлен имот с идентификатор 48489.6.736 с площ 26 501 кв. м, намиращ се на ул. „Сирма войвода“ № 2, гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, заедно с построената в него девететажна сграда с идентификатор 48489.6.736.2 – незавършено строителство, изградена в груб строеж, със застроена площ 3 151 кв. м

Крайна дата на процедурата: 23.07.2020 г.

Продавач: АППК

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота