Къща, 1 254.00 кв.,                  Гайтанци

Къща, 1 254.00 кв., Гайтанци

, село Гайтанци

Начална цена

7 008.00 лв.

Имот ID :

 RH-85535-property

Площ

1 254.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

поземлен имот № 121 по действащия кадастрален план на с. Гайтанци, обл. Видин, утвърден със Заповед № РД-02-14-1768/04.10.2000г, целият с площ от 1254.00 кв. м. (по скица около 1254.00 кв.м.), ведно с построените в имота сгради: масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 71.00 кв. м. (по скица 63.00 кв. м.), двуетажна паянтова стопанска сграда със застроена площ от 50.00 кв. м. (по скица 49.00 кв. м.), едноетажна паянтова стопанска сграда със застроена площ от 38.00 кв. м. (по скица 43 кв. м.) и паянтова стопанска сграда със застроена площ от 40.00 кв. м. (по скица 46.00 кв.м.) при съседи на дворното място: Кирил Иванов Пенков, Славчо Томов Тодоров, наследници на Виктор Рангелов Марков и улица. Имота е собственост на  Куна Виденова Цветкова. Къщата е с каменни основи, тухлени стени с гладка варова мазилка и дървен гредоред. Къщата е строена 1934 година. Първия жилищен етаж е с настилка от паркет и дюшеме и талашитени плоскости. Със стандартни Ел и Ви К инсталации.

Обявяване на купувач:

20.08.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language