Къща, 1 600.00  кв., Лесура

Къща, 1 600.00 кв., Лесура

3073 Lesura, Bulgaria

Начална цена

15 264.00 лв.

Имот ID :

 RH-88174-property

Площ

1 600.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижим имот /по ипотека и по предходен документ за собственост/:
Урегулиран поземлен имот – УПИ II в квартал 64 по плана на село Лесура, община Криводол, област Враца, одобрен със заповед №3047/1922 год., с площ от 1600 кв.м., заедно с построените в него:
1) сграда със застроена площ от 57 кв.м., брой на етажите – 2, конструкция – масивна, монолитна, предназначение – жилищна сграда с външно стълбище /навес със стоманобетонни колони/ от 14 кв.м.
2) сграда със застроена площ от 24 кв.м., брой на етажите – 1, конструкция – масивна, предназначение – лятна кухня
3) сграда със застроена площ от 49 кв.м., брой на етажите – 1, конструкция – полумасивна, предназначение – стопанска постройка
4) сграда със застроена площ от 22 кв.м., брой на етажите – 1, конструкция – паянтова, предназначение – стопанска постройка и
навес /барбекю/ със застроена площ от 26 кв.м., оградено с масивни стени от две страни и частично от трета страна и всички други подобрения в имота, при граници и съседи на поземления имот: улица, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ I, всички от кв. 64.

Обявяване на купувач:

18.08.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language