Къща, 163.00 кв.,                  Босилково

Къща, 163.00 кв., Босилково

8446 Bosilkovo, Bulgaria

Начална цена

4 560.00 лв.

Имот ID :

 RH-84070-property

Площ

163.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

1/6 ид.ч. от недвижим имот, целият с площ 978кв.м., веднос  1/6 ид.ч. от масивна едноетажна жилищна сграда със застроенап лощ 84кв.м., паянтова конструкция – навес с площ 40 кв.м. и масивен гараж с площ 23кв.м. , находяк се в с.Босилково, общ.Сунгурларе, област Бургас

Обявяване на купувач:

29.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language