Къща, 197.10 кв.,                  Варна

Къща, 197.10 кв., Варна

, ул. "Бели лилии" 11А

Начална цена

86 400.00 лв.

Имот ID :

 RH-75563-property

Площ

197.10 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Сграда на два етажа с мансарден етаж с идентификатор № 10135.2553.328 построена в дъното на УПИ VI-840, 841 от кв. 40 по плана на25-ти подрайон на гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Бели лилии“ № 11А, със застроена площ 63.25 кв. м. и разгъната площ от 197.10 кв. м.

Обявяване на купувач:

18.05.2021 10:15

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language