Къща, 200.00 кв.,                  Сунгурларе

Къща, 200.00 кв., Сунгурларе

, гр. СУНГУРЛАРЕ, ул. „БУЗЛУДЖА“ № 16

Начална цена

60 624.00 лв.

Имот ID :

 RH-84296-property

Площ

200.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ДВОРНО МЯСТО И СГРАДИ  в гр. СУНГУРЛАРЕ, ул. „БУЗЛУДЖА“ № 16, а именно:
ДВОРНО МЯСТО  с площ от 1325 /хиляда триста двадесет и пет/ кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IV-167 /римско четири, за имот с планоснимачен номер сто шестдесет и седем/, в кв. 84 /осемдесет и четири/ по плана на град Сунгурлале, обл. Бургас, ул. „Бузлуджа” №16 /шестнадесет/, при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ III-168, север улица, юг – УПИ -166, ВЕДНО с построените в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с разгърната застроена площ от 200 /двеста/ кв.м., състояща се от надземен етаж, включващ три стаи, тоалетна, коридор и вътрешно стълбище, с обща площ от 95 /деветдесет и пет/ кв.м. и жилищен етаж, включващ четири стаи, баня, коридор и вътрешно стълбище, с обща площ от 105 /сто и пет/ кв.м., ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /ЛЯТНАКУХНЯ/, състояща се от две стаи и антре, с обща площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м., ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА с площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м.,  ведно с всички насаждения и подобрения в имота.
Поземленият имот е ограден и застроен. Оградата на лицевата част на имота е от каменна зидария, частично покрита с керемидена шапка. Изграден е портал от масивно дърво с покрив и керемидена шапка. Останалата част от оградата е от телена мрежа и бетонови колове. Теренът е с лека денивелация. Част от него е застлана с каменна настилка, останалата част представлява зелени площи с трайни насаждения – над 20 плодни дръвчета, бор и други декоративни растения и храсти. Изградена е асма от метална конструкция и бетонови колове.  Масивната жилищна сграда (лятна кухня) е от стоманобетонна конструкция и тухлена зидария, със скатен, керемиден покрив без изградено водоотвеждане. Външно сградата е измазана и боядисана, без поставена топлоизолация. Част от фасадата е облицована с дървена ламперия. Състои се от три помещения – трапезария, преходен салон с баня-тоалетна и дневна с кухня. Дограма – дървена – еднокатна и двукатна. Врати – дървени и с ПВЦ профил на салона. Подови настилки – теракот в трапезарията и салона и дървено дюшеме в дневната с кухнята. Стени и тавани – измазани и боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Сградата е свързана с градските мрежи на инженерната инфраструктура – ел. захранване, В и К. В трапезарията е монтирано подово отопление. В кухнята са монтирани двуредни кухненски шкафчета от масивно дърво. Изградена е лята мивка. Пред лятната кухня е изграден бетонов плочник с лята мивка и ограда от тухлена зидария.  Между лятната кухня и стопанската постройка е изграден навес със стени от тухлена зидария и ламаринен покрив с тухлена зидария. Подът е с бетонна настилка. Към навеса е монтиран метален портал за автомобили.  Площта му е около 50 кв. м. Стопанската постройка представлява сграда със стени от тухлена зидария, бетонен пояс и ламаринен покрив с дървена конструкция. Подът е частично настлан с бетон. Дограма – винкелова. Двуетажната масивна жилищна сграда е изградена от монолитна, стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Покривът е скатен, керемиден с дървена конструкция, без изградено водоотвеждане. Сградата е на груб строеж – външно неизмазана, без поставена дограма. Вътрешно стените са измазани, поставени са В и К и ел. инсталации. Таваните са на бетонова плоча. Под първи етаж е изграден сутеренен етаж, представляващ изба. Разпределението на помещенията в двата жилищни етажа отговаря на то по документи. В то не са посочени само веранда на първи етаж и три тераси на втори – всичките необезопасени.

Обявяване на купувач:

30.06.2021 14:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language