Къща, 224.00 кв.,                  Добрич

Къща, 224.00 кв., Добрич

, гр. Добрич, ул.”България” №1, ет.2,офис№ 205

Начална цена

39 040.00 лв.

Имот ID :

 RH-84339-property

Площ

224.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул.“Балкан“ № 12, представляващ: СГРАДА – КЪЩА, с идентификатор 72624.615.3520.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по документ за собственост 92.25 кв.м. , а по скица 88 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: жилищна сграда-еднофамилна, брой етажи: 1, състояща се от две стаи, антре, кухня и сервизни помещения. Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул.“Балкан“ № 12, представляващ: СГРАДА – ГАРАЖ, с идентификатор 72624.615.3520.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по документ за собственост от 28.50 кв.м. , а по скица с площ от 26 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: хангар, депо, гараж, както и от 1/2 /една втора идеална част от пристройка към сграда с идентификатор 72624.615.3520.4, с площ от 18,36 кв.м. по Разрешение за строеж №329/17.10.2011 г., издадено от Община Добрич, , 1/2 идеална част от надстройка над сграда с идентификатор 72624.615.3520.4 с площ от 118,44 кв.м. по Разрешение за строеж №329/17.10.2011 г., издадено от Община Добрич, 1/2 идеална част от сграда с идентификатор 72624.615.3520.6 с площ от 8 кв.м., брой етажи: един, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, ведно с 150 кв.м. в идеална част от Поземлен имот с идентификатор № 72624.615.3520 по кадастралната карта на гр.Добрич, одобрена със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед КД-14-08-Д-0027/08.07.2005г. На Началника на СК Добрич, целият с площ 708 кв.м. , номер по предходен план: 3520/6402/, кнвартал: кв.581/226/, парцел: IV /VI /, а по нотариалне акт с площ от 709 кв.м., при съседи на поземления имот: 72624.615.3603, 72624.615.3604, 72624.615.3523, 72624.615.3519, 72624.615.9030, 72624.615.3522.

Обявяване на купувач:

09.07.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language