Къща, 315.00 кв.,                  Ефрейтор Бакалово

Къща, 315.00 кв., Ефрейтор Бакалово

9422 Efreytor Bakalovo, Bulgaria

Начална цена

14 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-88247-property

Площ

315.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ДВОРНО МЯСТО с площ от 1160.00 кв. м., представляващо УПИ IV, пл. № 127, в квартал 2 по  уличния и дворищно-регулационен план на село Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, обл. Добрич ведно с построеното в него двуетажно двуфамилно жилище със застроена площ от 105.00 кв. м. и разгъната застроена площ от 210.00 кв. м. с приземен етаж състоящ се от два гаража и сервизни помещения с площ от 105.00 кв. м., при граници на дворното място: УПИ III-128, УПИ XV-120, УПИ XVI-120, УПИ V-126 и улица

Обявяване на купувач:

11.10.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language