Къща, 326.00 кв.,                  Видин

Къща, 326.00 кв., Видин

, гр. Видин, ул. „Княз Борис І“ №48

Начална цена

220 480.00 лв.

Имот ID :

 RH-84020-property

Площ

326.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПИ с идентификатор 10971.501.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 158,00 кв. м., ведно с построената в него Двуетажна масивна сграда със застроена площ 158 кв. м. с идентификатор 10971.501.157.1. Масивната сграда се състои от: първи етаж – 158.00кв.м и втори етаж със застроена площ 168 кв. м. с вътрешно стълбище, при съседи на ПИ по скица: 10971.501.158 с административен адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис І“ №48.

Обявяване на купувач:

02.07.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language