Къща, 40.00 кв.,                  Ново село

Къща, 40.00 кв., Ново село

ул. Мургаш, 7052 Novo selo, Bulgaria

Начална цена

10 563.20 лв.

Имот ID :

 RH-84417-property

Площ

40.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ДВОРНО МЯСТО с площ 1270 кв. м. /хиляда двеста и седемдесет квадратни метра/, намиращо се в село Ново село, община Русе, област Русе, улица „Мургаш” № 32, представляващо поземлен имот 230 /двеста и тридесет/ в квартал 19 /деветнадесет/ по регулационния план на село Ново село, при граници: улица „Мургаш”, имот № 231, имот № 233, имот № 234, имот № 229, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 39.87 кв. м. /тридесет и девет квадратни метра и осемдесет и седем квадратни дециметра/ с избено помещение с площ 14.10 кв. м. /четиринадесет квадратни метра и десет квадратни дециметра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 25.60 кв. м. /двадесет и пет квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ 46.00 кв. м. /четиридесет и шест квадратни метра/.

Обявяване на купувач:

25.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language