Къща, 417.00 кв.,                  Кула

Къща, 417.00 кв., Кула

, гр. Кула, ул. “Цар Симеон “, № 23

Начална цена

20 720.00 лв.

Имот ID :

 RH-75528-property

Площ

417.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40525.701.622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кула, обл.Видин, одобрени със Заповед № РД-18-91/12.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес – гр. Кула, ул. “Цар Симеон “, № 23, с площ от 417.00 кв. м. /по скица издадена от АГКК №15-690193-26.09.2018г./ и 300.00 кв.м. по доказателствен акт за собственост, с номер по предходен план – 622, кв. 20, парцел VІІ, при съседи по скица: поземлен имот с идентификатор 40525.701.623,   поземлен имот с идентификатор 40525.701.2038,   поземлен имот с идентификатор 40525.701.2040 и  поземлен имот с идентификатор 40525.701.621 и съседи на парцела по доказателствен акт за собственост – от две страни улици, Цана Кънчева Генова и Атанас Василов Стоянов, ВЕДНО с построените  в имота: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор 40525.701.622.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кула, обл. Видин, одобрени със Заповед № РД-18-91/12.12.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК със застроена площ от 96.00 кв. м. по доказателствен акт за собственост и ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 40525.701.622.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кула, обл.Видин, одобрени със Заповед №РД-18-91/12.12.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК със застроена площ от 72.00 кв. м. по доказателствен акт за собственост. Масивната двуетажна жилищна къща се състои от

първи етаж- дневна, стая, баня, мазе и гараж. Подът е дюшеме, мокет и циментена замазка, стените за с тапети и постно боядисване, тоалетната е със стар фаянс и мозайка, таваните са боядисани с латекс. Дограмата е дървена.

втори етаж- антре, спалня и три стаи. Две от стаите са в добро състояние, другите три се нуждаят от ремонт. Масивната двуетажна сграда е стопанска. Първият етаж е от три стаи, а втория сеновал с гредова дървена конструкция. Дворното място е оградено частично с ограда с метални решетки, пътеки от тротоарни плочи, чешма, зелени площи и дръвчета.

Обявяване на купувач:

20.05.2021 14:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language