Къща, 48.00 кв.,                  Иново

Къща, 48.00 кв., Иново

, с.Иново

Начална цена

34 400.00 лв.

Имот ID :

 RH-75811-property

Площ

48.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Източната половина от двуетажна двуфамилна жилищна сграда – близнак, отразена на скицата като ЗМЖ – триетажна масивна жилищна сграда, построена в поземлени имоти №532 и №603 по плана на с.Иново, общ.Видин, обл.Видин, която източна половина е със застроена площ 48,00 кв.м. и РЗП 144 кв.м, заедно с правото на собственост върху дворното място, съставляващо поземлен имот 532 по кадастралния план на с.Иново, обл.Видин с площ 538,00 кв.м., заедно с всички подобрения в дворното място, за който поземлен имот е отреден съсобствен УПИ IX в квартал 31.

Обявяване на купувач:

14.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language