Къща, 49.00 кв.,                  Самоков

Къща, 49.00 кв., Самоков

, ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 18, гр. САМОКОВ

Начална цена

43 200.00 лв.

Имот ID :

 RH-76499-property

Площ

49.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ЗП по документ за собственост от 49 кв.м., а по кадастрална карта с площ от 58 кв.м., представляваща западен близнак, състояща се от сутерен – кухня, всекидневна, спалня с коридор и санитарен възел и етаж – три стаи и коридор, с идентификатор № 65231.903.97.2  по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с трайно предназначение – еднофамилна жилищна сграда, която сграда е построена по учредено право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор № 65231.903.97, с предназначение – урбанизирана територия,  при съседи по акт за собственост: улица, Михаил Николов Димчев с Райчо Янков Радев, Боян Веселинов Радев с Гаре Веселинов Радев и общинско място и при граници по скица: имот с идентификатор № 65231.903.318, имот с идентификатор №  65231.903.98, имот с идентификатор  № 65231.903.326 и имот с идентификатор № 65231.903.96, ведно със съответното право на строеж върху описания по-горе поземлен имот.

Обявяване на купувач:

05.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language