Къща, 50.00 кв.,                  Кула

Къща, 50.00 кв., Кула

, гр. Кула, ул. НИКОЛА ПЕТКОВ № 27

Начална цена

800.00 лв.

Имот ID :

 RH-84086-property

Площ

50.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Поземлен имот 40525.701.1145, област Видин, община Кула, гр. Кула, ул. НИКОЛА ПЕТКОВ № 27, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 454 кв. М, ведно с построената в него паянтова жилищна сграда със застроена площ от 50.00кв.м., стар номер 1145, квартал 117, парцел IX, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-91/12.12.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language