Къща, 51.32 кв.,                  Съдиево

Къща, 51.32 кв., Съдиево

, с. СЪДИЕВО,  общ. АЙТОС

Начална цена

29 360.00 лв.

Имот ID :

 RH-76231-property

Площ

51.32 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ДВОРНО МЯСТО и СГРАДИ  в с. СЪДИЕВО,  общ. АЙТОС, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1080 /хиляда и осемдесет/ кв.м., находящо се в с.Съдиево, общ. Айтос, обл. Бургас, съставляващо неурегулиран поземлен имот № 10 /десет/, в квартал 10 /десет/, по плана на същото село, ведно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 51.32 /петдесет и едно цяло и тридесет и две стотни/ кв.м., състояща се от: антре, коридор, хол и две спални, при граници: изток – външен зид, запад -лятна кухня, север и юг – външни зидове, отгоре – покривна конструкция, както и ЕДНОЕТАЖНА  ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на западната фасада /лятна кухня/ със застроена площ от 36,31 /тридесет и шест цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., състояща се от: антре, кухненско помещение и  всекидневна, при граници: изток -жилищна сграда, запад, север и юг – външни зидове, отгоре – покривна конструкция.
УПИ е ограден и застроен. Изградена е асма от метална конструкция и бетонови колове. Частично са положени базалтови плочки, но не са нивелирани. Масивната жилищна сграда е от тухлена зидария, с поставена външна топлоизолация, измазана. Покривът е скатен, керемиден. Външни врати – метална и алуминиев профил с ПВЦ пълнеж. Интериорни врати – дървени, таблени и алуминиев профил с ПВЦ пълнеж. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Стени и тавани – измазани и боядисани. Ел. ключове и контакти – поставени. Едноетажната полумасивна сграда представлява тухлена пристройка към масивната жилищна сграда. Покривът е керемиден. Поставена е външна топлоизолация и мазилка. Външна врата – метална, от винкелова конструкция. Дограма – ПВЦ, стъклопакет и винкелова конструкция. Прозорците са изпочупени. Под – на замазка. Интериорни врати – дървени, таблени, повредени. Ел. ключове и контакти – поставени. Стени и тавани – измазани и боядисани – в лошо състояние. В имота е изградена и стопанска постройка от тухлена зидария и керемиден покрив.Всички сгради са изоставени.
Подробно на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан

Обявяване на купувач:

12.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language